മറ്റുള്ളവ

വിസിലടിച്ചുകാണാം ‘ബിഗിൽ’; റിവ്യു

സ്പോർട്സ് മോട്ടിവേഷനൽ സിനിമകൾ പലതും നാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാൽ സ്പോർട്സും മോട്ടിവേഷനും മാസ്സിനും മസാലയ്ക്കും ഒപ്പം ചേർത്ത് ദീപാവലിക്ക് അറ്റ്ലിയും വിജയ്‌യും ഒരുക്കിയ ഒന്നാംതരം സദ്യയാണ് ബിഗിൽ. ഉടനീളം വിസിലടിച്ചു കാണാവുന്ന ആവേശ രംഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ചിത്രം. ക്ലീഷേ രക്ഷക വേഷങ്ങളിൽനിന്നു വിജയ് എന്ന താരം പുറത്തെത്തിയത് കൂടുതൽ കരുത്തനായിട്ടെന്നു വെളിവാക്കുന്നു ഈ സിനിമ.

മൈക്കിൾ ഒരു ലോക്കല്‍ റൗഡിയാണ്. ജനങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി കത്തിയെടുക്കുന്ന അച്ഛന്റെ പാത പിന്തുടരുന്ന മകൻ. എന്നാൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി മൈക്കിളിന് ഒരു ജോലി ലഭിക്കുന്നു. തമിഴ്നാട് വനിതാ ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ കോച്ച്. ഡൽഹിയിലെത്തി അവരെ പരിശീലിപ്പിച്ച് ദേശീയ ജേതാക്കളാക്കുകയാണ് ദൗത്യം. എന്നാൽ റൗഡിയായ ഒരാൾ ഒരു വനിതാ ടീമിനെ എങ്ങനെ പരിശീലിപ്പിക്കും. അവിടെ നിന്നാണ് ‘ബിഗിലി’ന്റെ തുടക്കം. 

 

തമിഴ്നാട് ഫുട്ബോൾ ടീമിലെ മിന്നുംതാരമായ ബിഗിൽ എങ്ങനെ ഗുണ്ടയായി മാറി. അച്ഛനായ രായപ്പന്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു ബിഗിൽ ദേശീയ ടീമിൽ ഇടംനേടുക എന്നത്. അവസാനനിമിഷം അവർക്കെന്താണു സംഭവിച്ചത്. തണുപ്പൻ തുടക്കത്തിൽനിന്നു ബിഗിൽ ചുവടുമാറുന്നതു രായപ്പന്റെയും ബിഗിലിന്റെയും വരവോടെയാണ്.

 

സ്പോർട്സ് മോട്ടിവേഷനൽ സിനിമകൾ പലതും നാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാൽ സ്പോർട്സും മോട്ടിവേഷനും മാസ്സിനും മസാലയ്ക്കും ഒപ്പം ചേർത്ത് ദീപാവലിക്ക് അറ്റ്ലിയും വിജയ്‌യും ഒരുക്കിയ ഒന്നാംതരം സദ്യയാണ് ബിഗിൽ. ഉടനീളം വിസിലടിച്ചു കാണാവുന്ന ആവേശ രംഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ചിത്രം. ക്ലീഷേ രക്ഷക വേഷങ്ങളിൽനിന്നു വിജയ് എന്ന താരം പുറത്തെത്തിയത് കൂടുതൽ കരുത്തനായിട്ടെന്നു വെളിവാക്കുന്നു ഈ സിനിമ.

മൈക്കിൾ ഒരു ലോക്കല്‍ റൗഡിയാണ്. ജനങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി കത്തിയെടുക്കുന്ന അച്ഛന്റെ പാത പിന്തുടരുന്ന മകൻ. എന്നാൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി മൈക്കിളിന് ഒരു ജോലി ലഭിക്കുന്നു. തമിഴ്നാട് വനിതാ ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ കോച്ച്. ഡൽഹിയിലെത്തി അവരെ പരിശീലിപ്പിച്ച് ദേശീയ ജേതാക്കളാക്കുകയാണ് ദൗത്യം. എന്നാൽ റൗഡിയായ ഒരാൾ ഒരു വനിതാ ടീമിനെ എങ്ങനെ പരിശീലിപ്പിക്കും. അവിടെ നിന്നാണ് ‘ബിഗിലി’ന്റെ തുടക്കം. 

 

തമിഴ്നാട് ഫുട്ബോൾ ടീമിലെ മിന്നുംതാരമായ ബിഗിൽ എങ്ങനെ ഗുണ്ടയായി മാറി. അച്ഛനായ രായപ്പന്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു ബിഗിൽ ദേശീയ ടീമിൽ ഇടംനേടുക എന്നത്. അവസാനനിമിഷം അവർക്കെന്താണു സംഭവിച്ചത്. തണുപ്പൻ തുടക്കത്തിൽനിന്നു ബിഗിൽ ചുവടുമാറുന്നതു രായപ്പന്റെയും ബിഗിലിന്റെയും വരവോടെയാണ്.