മറ്റുള്ളവ

നൂറു കാര്യത്തിന് ഒരു ആപ്പ്; ഇത് റജിഷയുടെ മധുരപ്രതികാരം

‘പെട്ടുപോയ’ ചില കുഞ്ഞു സാഹചര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ആർക്കാണുണ്ടാകാത്തത്? വിധിയെ പഴിച്ചും എങ്ങനെ തലയൂരാമെന്നും ആലോചിച്ചുമാകും ആ സമയത്തു സാധാരണക്കാർ തലപുകയ്ക്കുക. ഈ അവസ്ഥ മറ്റൊരാൾക്കും ഉണ്ടാകരുതെന്നു ചിന്തിക്കുന്ന ചുരുക്കം ചിലരും കാണും. വെബ് ഡിസൈനറായ എൻ.പി.റജിഷയ്ക്കും ഇത്തരം ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവന്നു. ഒരു രാത്രി പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കാർ ബ്രേക്ക്ഡൗണായി. സമീപത്തു വർക്‌ഷോപ് ഉണ്ടോ, മെക്കാനിക് ഉണ്ടോ..ഒന്നുമറിയാതെ നടുറോഡിൽ. മറ്റൊരിക്കൽ ഓഫിസി‍ൽ അടിയന്തരമായി ചില ഇലക്ട്രിക്കൽ ജോലികൾ തീർക്കേണ്ടിവന്നു. 10 മിനിറ്റിൽ തീരാവുന്ന ജോലിക്ക് തൊഴിലാളിയെ കിട്ടാൻ മണിക്കൂറുകൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനങ്ങനെ... എന്താവശ്യത്തിനും സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആപ് എന്ന ആശയത്തിലേക്കു റജിഷയിലെ ടെക്കിയെ നയിച്ചത് പലപ്പോഴായി നേരിട്ട ഇത്തരം ചില ‘ഗതികേടു’കളാണ്.

ഓരോ ആവശ്യത്തിനും ഓരോ ആപ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു ഫോൺ നിറയ്ക്കുന്നതിനു പകരം, ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിനും ടാക്സി വിളിക്കുന്നതിനും സർക്കാർ സേവനങ്ങൾക്കും രക്തദാനത്തിനും ഷോപ്പിങ്ങിനും തുടങ്ങി എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും റജിഷ നിർമിച്ച ഇൻഫോഎൻലൈവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. ലൈവ് ന്യൂസ് ചാനലുകൾ, തൊഴിലന്വേഷണം, ഹെൽപ്‌ലൈനുകൾ, പെട്രോൾ പമ്പുകൾ, സൗജന്യ മാട്രിമോണി, ഡോക്ടർ ബുക്കിങ് എന്നിങ്ങനെ നീളും ഓപ്ഷനുകൾ. ലൊക്കേഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ മേഖലയിലെ ടാക്സി, ഗുഡ്സ്, ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാരുടെ ഫോൺനമ്പർ സഹിതം കിട്ടും. രക്തദാതാക്കളെയും ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, പ്ലമർ തുടങ്ങി ഏതു തൊഴിലാളിയെയും കണ്ടെത്താനും പ്രദേശത്തെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ലഭ്യമായ ലൈവ് ഓഫറുകളറിയാനുമെല്ലാം ഇൻഫോഎൻലൈവിനെ ആശ്രയിക്കാം.

 

 

‘പെട്ടുപോയ’ ചില കുഞ്ഞു സാഹചര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ആർക്കാണുണ്ടാകാത്തത്? വിധിയെ പഴിച്ചും എങ്ങനെ തലയൂരാമെന്നും ആലോചിച്ചുമാകും ആ സമയത്തു സാധാരണക്കാർ തലപുകയ്ക്കുക. ഈ അവസ്ഥ മറ്റൊരാൾക്കും ഉണ്ടാകരുതെന്നു ചിന്തിക്കുന്ന ചുരുക്കം ചിലരും കാണും. വെബ് ഡിസൈനറായ എൻ.പി.റജിഷയ്ക്കും ഇത്തരം ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവന്നു. ഒരു രാത്രി പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കാർ ബ്രേക്ക്ഡൗണായി. സമീപത്തു വർക്‌ഷോപ് ഉണ്ടോ, മെക്കാനിക് ഉണ്ടോ..ഒന്നുമറിയാതെ നടുറോഡിൽ. മറ്റൊരിക്കൽ ഓഫിസി‍ൽ അടിയന്തരമായി ചില ഇലക്ട്രിക്കൽ ജോലികൾ തീർക്കേണ്ടിവന്നു. 10 മിനിറ്റിൽ തീരാവുന്ന ജോലിക്ക് തൊഴിലാളിയെ കിട്ടാൻ മണിക്കൂറുകൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനങ്ങനെ... എന്താവശ്യത്തിനും സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആപ് എന്ന ആശയത്തിലേക്കു റജിഷയിലെ ടെക്കിയെ നയിച്ചത് പലപ്പോഴായി നേരിട്ട ഇത്തരം ചില ‘ഗതികേടു’കളാണ്.

ഓരോ ആവശ്യത്തിനും ഓരോ ആപ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു ഫോൺ നിറയ്ക്കുന്നതിനു പകരം, ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിനും ടാക്സി വിളിക്കുന്നതിനും സർക്കാർ സേവനങ്ങൾക്കും രക്തദാനത്തിനും ഷോപ്പിങ്ങിനും തുടങ്ങി എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും റജിഷ നിർമിച്ച ഇൻഫോഎൻലൈവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. ലൈവ് ന്യൂസ് ചാനലുകൾ, തൊഴിലന്വേഷണം, ഹെൽപ്‌ലൈനുകൾ, പെട്രോൾ പമ്പുകൾ, സൗജന്യ മാട്രിമോണി, ഡോക്ടർ ബുക്കിങ് എന്നിങ്ങനെ നീളും ഓപ്ഷനുകൾ. ലൊക്കേഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ മേഖലയിലെ ടാക്സി, ഗുഡ്സ്, ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാരുടെ ഫോൺനമ്പർ സഹിതം കിട്ടും. രക്തദാതാക്കളെയും ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, പ്ലമർ തുടങ്ങി ഏതു തൊഴിലാളിയെയും കണ്ടെത്താനും പ്രദേശത്തെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ലഭ്യമായ ലൈവ് ഓഫറുകളറിയാനുമെല്ലാം ഇൻഫോഎൻലൈവിനെ ആശ്രയിക്കാം.