ഇടുക്കി വാര്‍ത്തകള്‍

വോട്ടുമല വീണു; 6 ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപിക്ക് നഷ്ടം 51,844 വോട്ട്, ഇനിയെന്ത്?

മൂന്നാം മുന്നണിയായി കേരളത്തിൽ ശക്തി കാട്ടാമെന്ന ബിജെപിയുടെയും സംസ്ഥാനത്തെ എൻഡിഎ സഖ്യത്തിന്റെയും സ്വപ്നങ്ങൾക്കും കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്കും വീണ്ടും തിരിച്ചടി. പാലാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന അഞ്ചു നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ജനപിന്തുണ ബിജെപിക്ക് അനുകൂലമായില്ല. വിജയപ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്നു മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒരിടത്തു മാത്രം രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി. മണ്ഡലങ്ങളിൽ മുൻപു ലഭിച്ച വോട്ടിലും വോട്ടുശതമാനത്തിലും ഉണ്ടായ ഗണ്യമായ കുറവിനു പാർട്ടിക്കുള്ളിലും പുറത്തും മറുപടി പറയേണ്ട ഗതികേടിലാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ബിജെപി നേതൃത്വം.

ആറു നിയമസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ, തൊട്ടുമുൻപു നടന്ന ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ ബിജെപി നയിക്കുന്ന എൻഡിയ്ക്ക് ആകെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് 51,844 വോട്ട്. കേരളത്തിൽ 11 ലക്ഷത്തിലേറെപ്പേർ പാർട്ടിയിൽ പുതുതായി ചേർന്നതിന്റെ ആഹ്ളാദവും അഭിമാനവുമാണു ശ്രീധരൻപിള്ള കഴിഞ്ഞദിവസം പങ്കുവച്ചത്. എന്നാൽ അതൊന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലത്തിൽ കാണാനില്ലല്ലോയെന്നു കേരളത്തിലെ ഒരുവിഭാഗം നേതാക്കളും കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ചോദിക്കുന്നു. ഏതു ‘സുവർണാവസരമാണ്’ ഇനി കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ചോദ്യം ഏതുനിമിഷവും ഉയരാമെന്ന ആശങ്കയിലാണു സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ.

 

മൂന്നാം മുന്നണിയായി കേരളത്തിൽ ശക്തി കാട്ടാമെന്ന ബിജെപിയുടെയും സംസ്ഥാനത്തെ എൻഡിഎ സഖ്യത്തിന്റെയും സ്വപ്നങ്ങൾക്കും കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്കും വീണ്ടും തിരിച്ചടി. പാലാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന അഞ്ചു നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ജനപിന്തുണ ബിജെപിക്ക് അനുകൂലമായില്ല. വിജയപ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്നു മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒരിടത്തു മാത്രം രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി. മണ്ഡലങ്ങളിൽ മുൻപു ലഭിച്ച വോട്ടിലും വോട്ടുശതമാനത്തിലും ഉണ്ടായ ഗണ്യമായ കുറവിനു പാർട്ടിക്കുള്ളിലും പുറത്തും മറുപടി പറയേണ്ട ഗതികേടിലാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ബിജെപി നേതൃത്വം.

ആറു നിയമസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ, തൊട്ടുമുൻപു നടന്ന ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ ബിജെപി നയിക്കുന്ന എൻഡിയ്ക്ക് ആകെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് 51,844 വോട്ട്. കേരളത്തിൽ 11 ലക്ഷത്തിലേറെപ്പേർ പാർട്ടിയിൽ പുതുതായി ചേർന്നതിന്റെ ആഹ്ളാദവും അഭിമാനവുമാണു ശ്രീധരൻപിള്ള കഴിഞ്ഞദിവസം പങ്കുവച്ചത്. എന്നാൽ അതൊന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലത്തിൽ കാണാനില്ലല്ലോയെന്നു കേരളത്തിലെ ഒരുവിഭാഗം നേതാക്കളും കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ചോദിക്കുന്നു. ഏതു ‘സുവർണാവസരമാണ്’ ഇനി കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ചോദ്യം ഏതുനിമിഷവും ഉയരാമെന്ന ആശങ്കയിലാണു സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ.

 

മൂന്നാം മുന്നണിയായി കേരളത്തിൽ ശക്തി കാട്ടാമെന്ന ബിജെപിയുടെയും സംസ്ഥാനത്തെ എൻഡിഎ സഖ്യത്തിന്റെയും സ്വപ്നങ്ങൾക്കും കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്കും വീണ്ടും തിരിച്ചടി. പാലാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന അഞ്ചു നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ജനപിന്തുണ ബിജെപിക്ക് അനുകൂലമായില്ല. വിജയപ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്നു മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒരിടത്തു മാത്രം രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി. മണ്ഡലങ്ങളിൽ മുൻപു ലഭിച്ച വോട്ടിലും വോട്ടുശതമാനത്തിലും ഉണ്ടായ ഗണ്യമായ കുറവിനു പാർട്ടിക്കുള്ളിലും പുറത്തും മറുപടി പറയേണ്ട ഗതികേടിലാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ബിജെപി നേതൃത്വം.

ആറു നിയമസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ, തൊട്ടുമുൻപു നടന്ന ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ ബിജെപി നയിക്കുന്ന എൻഡിയ്ക്ക് ആകെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് 51,844 വോട്ട്. കേരളത്തിൽ 11 ലക്ഷത്തിലേറെപ്പേർ പാർട്ടിയിൽ പുതുതായി ചേർന്നതിന്റെ ആഹ്ളാദവും അഭിമാനവുമാണു ശ്രീധരൻപിള്ള കഴിഞ്ഞദിവസം പങ്കുവച്ചത്. എന്നാൽ അതൊന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലത്തിൽ കാണാനില്ലല്ലോയെന്നു കേരളത്തിലെ ഒരുവിഭാഗം നേതാക്കളും കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ചോദിക്കുന്നു. ഏതു ‘സുവർണാവസരമാണ്’ ഇനി കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ചോദ്യം ഏതുനിമിഷവും ഉയരാമെന്ന ആശങ്കയിലാണു സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ.